<

Återförening

Kasper och Renaldo återförenas på Falken och Jonna försöker dölja sin skada för Renaldo.

>