<

Intervju med Per Welinder

Kristoffer pratar med Per Welinder – en av hjärnorna bakom Lund 1922. Per är projektledare för projektet från Visit Lunds sida och ger oss en inblick bakom kulisserna för festivalen.

Ni kan hitta mer information om Lund 1922 på festivalens hemsida: https://lund1922.se

>