<

Låssmeden

Thorn och Needle fortsätter inbrottet på Stadesns Måne och finner sig i behov av en av Needles vänner i Duskwall.

Vissa lås biter varken Needles dyrkar eller Thorns syra på.

>