Menkars Svarta Ros

En inspelning från Gothcon 2019 när Richard Antroia leder gruppen genom Coriolisäventyret Menkars Svarta Ros. Menkar är det förtappade systemet vid Horisontens ände. För hundratals år sedan ansågs dess skogsbeklädda huvudplanet vara ett yngre syskon till Kua på grund av sin värdefulla skatt. Båda platserna har floddeltan som slingrar sig fram genom lummiga skogar, runt höga platåer, för att sedan omringa var sin uråldrig stod – de enda kända Monoliterna bland den Tredje horisontens stjärnsystem. Men det vilar en förbannelse över Menkar och dess Monolit är idag ett lutande, sprucket monument över människans högmod – en varning från Ikonerna, men också ett eftertraktat resmål för hängivna pilgrimer och vetgiriga arkeologer.

  Avsnitt 1

  Första avsnittet i ett efterlängtat Gothcon äventyr där Richard Antroia leder oss i Coriolis värld

  Avsnitt 2

  Det andra avsnittet i äventyren som spelades in på Gothcon 2019. Richard Antroia leder gruppen genom Coriolis äventyret Menkars Svarta Ros.

  Avsnitt 3

  Sista avsnittet i Gothconäventyret Menkars Svarta Ros