Lamashtus Grav

Författaren av Bortom och Leviathan spelleder oss genom ett Leviathan-äventyr.  Ett äventyr på havets botten. Detta är ursprungsäventyret då Berhanu spelas av Moa för första gången. Berhanu har senare blivit ett återkommande inslag i podcasten Soloäventyret.

  Avsnitt 1

  Vi spelar en grupp politiska och religiösa aktivister på den GEMA-befriade basen Golgata som får en mystisk patient till sin sjukstuga.

  Avsnitt 2

  Besättningen av sjukstugan får upp ett spår av den mystiska försvunna patienten och Jelena får en vision om sin plats i situationen

  Avsnitt 3

  Konflikterna inom gruppen fortsätter och spåret efter den försvunna patienten leder till en mystisk kult av drömvävare. Kan de tänkas veta något om Deva, drömlås eller den vita fadern?

  Avsnitt 4

  Jakten leder besättningen ut på allt djupare vatten. Men i mörket vid Lamashtus grav är allt inte som de verkar och de riskerar att ta sig vatten över huvudet.

  Avsnitt 5

  Rollpersonerna ställs inför ett val. Borde de öppna Lamashtus Grav. Bara gudarna vet.

  Avsnitt 6

  Gamla konflikter blossar upp samtidigt som de möter... något i graven. Finner Jelena tröst hos sin gud? Vad är Mei egentligen? Går Berhanu att lita på? Kommer Indy att rädda dem alla? Svaren finner ni i det sista avsnittet av Lamashtus grav!