<

Försvunnen

Jonna och Heddy föll ned i källaren och försvann under rasmassorna, vilket uppväcker gamla spänningar i Renaldo och Kaspers havererade äktenskap.

>